... от 1942

Бял Даньо - 1942 е естественото продължение и развитие на българския предприемачески дух от средата на миналия век. Своето име и начало фирмата води от гр. Нова Загора, където през 1942 г. моят дядо Даньо Атанасов открива своя дюкян за търговия с щори и строителни материали. Близо петдесет години по-късно в София, почти веднага след промените, се възражда традицията с ново начало.