CETA Spa

CETA SPA е специализирана в производството на строителни скелета и на компоненти за строителната индустрия, както и в производството на оборудване за спортни и развлекателни мероприятия.

CETA произвежда стоманени тръбни скелета за строителство и спортни индустрии: телескопични и сглобяеми трибуни, седалки за стадиони и за други видове спортни и развлекателни мероприятия.

Благодарение на изграденото си през годините „ноу-хау“, на широката си продуктова гама и на поддържаното високо ниво на изисквания за качество и безопасност, CETA е една от водещите италиански компании в бранша.Виж сайта на фирмата